Nutidens utmaningar kräver att länder, näringsliv, organisationer och forskare inom olika ämnesområden samarbetar, experimenterar. Lagar, regler, beteenden och utbildning måste också förändras. Hur rustar skolor och universitet människor för denna ovisshetens tidsålder och för att de ska bidra till att tackla de omfattande utmaningar samtiden står inför? Hur utbilda människor när ingen vet vilka yrken som finns om några år eller vilken kompetens som kommer att efterfrågas, speciellt inte när kunskap i allt högre utsträckning uppstår och utvecklas utanför universiteten?...Frågan är alltså vad högskolor och universitet ska lära studenterna. Också de förändringar som sker inom universitetsvärlden globalt måste hanteras.