Nutidens utmaningar kan inte lösas av enskilda länder, forskargrupper eller vetenskapsområden

Frågan är vad högskolor och universitet ska lära studenterna i denna ovisshetens tidsålder. Det skriver Sylvia Schwaag Serger den 29 december 2017 i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet. Sylvia Schwaag Serger blir efter nyår blir prorektor, ställföreträdande rektor, vid Lunds universitet.

Under de senaste fem åren minst, har jag hävdat detsamma, under min tid vid Lunds universitet fram till September 2015. Emellertid togs dessa  frågor dessvärre inte på då allvar. Idag jobbar jag internationellt med de stora organisationerna, som ICDEinom området, och äve UNESCO och EU Kommissionen, samt att jag publicerar en del oftast på uppdrag (se exemplel nedan) både bokkapitel, böcker, vetensjapliga artiklar, debattartiklar och bloggar på temat om nutidens utmaningar och universitetens roll i en alltmer omvälvande tidsålder pga globalisering, digitaliering, förändrad demografi och inte misnt relaterat till UNESCOs hållbarhetsmål (SDG), och framförall mål 4, som övergripande handlar om att:

SÄKERSTÄLLA EN INKUDERANDE OCH JÄMLIK UTBILDNING AV GOD KVALITET OCH FRÄMJA LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA

Ledord för SDG4 är access, equity, equality, inclusiveness, quality och lifelong learning. Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling. 2030-agendan inkluderar tydligt utbildningens kvalitativa innehåll inklusive tillgången på kvalificerade lärare. Läs mer om mplen på engelska här

i4quality.se
Ebba Ossiannilsson is an e-learning expert and consultant with a range of research interests in the use of digital technologies for learning, teaching and research.
Follow me

delicious logo bw     https://www.researchgate.net/profile/Ebba_Ossiannilsson     https://www.slideshare.net/EbbaOssiann/

© Ossiannilsson QOOL Consultancy. All rights reserved.
| Design & produktion  webkeeper small