Skip to main content

digitalisering

Demokrativerkstaden för årskurs 7–9

This article is in Swedish

I Demokrativerkstaden kan elever i årskurs 7–9 pröva på rollen som riksdagsledamot och fatta beslut om viktiga samhällsfrågor.

Demokrativerkstaden är ett spel som bygger på pedagogiken upplevelsebaserat lärande. För en dag intar eleverna rollen som ledamöter i riksdagen. Med stöd av en pekplatta samlar de information, förhandlar med varandra och kommer fram till beslut för att lösa sitt uppdrag som folkvalda.

Det är dags att sluta prata om skärmtid

Please note this post is in Swedish

Igår den 21 januari 2019 skrev Siri Helle i DN att det är dags att sluta prata om skärmtid. Intressant med tanke på Regeringsförklaringen den 21 januari 2019 om mobilförbud i skolan.

Forskning visar redan väl att 4e industriella revolutionen och ökade digitalisering i samhället förändrar vårt sätt att leva, lära, umgås, arbeta, kommunicera och relatera till varandra
.. det är så redan och kommer att bli än mer.

Helle menar att det är dags att vi nyanserar diskussionen. Visst mobiler och sociala medier kan göra oss stressade, ofokuserade och ytliga. Men det är bara halva sanningen. Forskning visar att det finns massvis av användningsområden som faktiskt stärker våra relationer och får oss att må bättre. 

Dessutom talas det enbart om skärmtid då det gäller den unga generationen och skärmtid för barn och unga diskuteras ofta. Samma diskussion borde också gälla den äldre generationen och deras tv-tittande. Varför ifrågasätter ingen de äldre överviktiga och den tid de tillbringar i tv-soffan frågar sig Helena Olsson? (visserligen från en artikel publicerad  DN Åsikt  1 decmeber 2017, men tänkvärt). Läs mer här

Nutidens utmaningar kan inte lösas av enskilda länder, forskargrupper eller vetenskapsområden

Frågan är vad högskolor och universitet ska lära studenterna i denna ovisshetens tidsålder. Det skriver Sylvia Schwaag Serger den 29 december 2017 i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet. Sylvia Schwaag Serger blir efter nyår blir prorektor, ställföreträdande rektor, vid Lunds universitet.

Under de senaste fem åren minst, har jag hävdat detsamma, under min tid vid Lunds universitet fram till September 2015. Emellertid togs dessa  frågor dessvärre inte på då allvar. Idag jobbar jag internationellt med de stora organisationerna, som ICDEinom området, och äve UNESCO och EU Kommissionen, samt att jag publicerar en del oftast på uppdrag (se exemplel nedan) både bokkapitel, böcker, vetensjapliga artiklar, debattartiklar och bloggar på temat om nutidens utmaningar och universitetens roll i en alltmer omvälvande tidsålder pga globalisering, digitaliering, förändrad demografi och inte misnt relaterat till UNESCOs hållbarhetsmål (SDG), och framförall mål 4, som övergripande handlar om att:

SÄKERSTÄLLA EN INKUDERANDE OCH JÄMLIK UTBILDNING AV GOD KVALITET OCH FRÄMJA LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR ALLA

Ledord för SDG4 är access, equity, equality, inclusiveness, quality och lifelong learning. Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling. 2030-agendan inkluderar tydligt utbildningens kvalitativa innehåll inklusive tillgången på kvalificerade lärare. Läs mer om mplen på engelska här