Högskolan och pandemin

UKÄ presenterade resultaten från regeringsuppdragets andra delrapportering vid ett webinar den  8 december 2021. Läs mer här

Coronapandemin har under lång tid begränsat högskolornas verksamhet inom undervisning och forskning. UKÄ följer pandemins konsekvenser och vi presenterar nu resultaten från vår andra delrapport till regeringen. I den ingår undersökningar bland annat av hur pandemin har påverkat situationen för studenter och doktorander, den internationella studentmobiliteten och effekterna av övergången till undervisning på distans. Vi ser att den sociala snedrekryteringen till högskolan förstärktes under pandemins första fas. Även forskningen har påverkats på olika sätt. Presentationerna kan laddas ner här

Program

09.00-09.05 Anders Söderholm hälsar välkommen

09.05-09.15 Johan Gribbe. Introduktion och inflödet till högskolan.

09.15-09.25 Fredrik Svensson. Återgången till och aktiviteten på campus.

09.25-09.40 Oskar Kindberg. Studentspegel om pandemin.

09.40-09.50 Julia Elenäs. Undervisning under pandemin.

09.50-09.55 Diskussion/frågor. Moderator Per Westman.

10.05-10.20 Kristina Tegler Jerselius. Doktorandspegel och VFU.

10.20-10.30 Anna Lundh. Internationell studentmobilitet.

10.30-10.40 Nina Bandmann. Forskningsinfrastrukturer.

10.40-10.45 Johan Gribbe. Avslutning – vad har vi sett?

10.45-11.00 Diskussion/frågor. Moderator Per Westman.

Share this

Blog archive

i4quality.se
Ebba Ossiannilsson is an e-learning expert and consultant with a range of research interests in the use of digital technologies for learning, teaching and research.
Follow me

delicious logo bw     https://www.researchgate.net/profile/Ebba_Ossiannilsson     https://www.slideshare.net/EbbaOssiann/

© Ossiannilsson QOOL Consultancy. All rights reserved.
| Design & produktion  webkeeper small