Skip to main content

Börje Holmberg, Sverige - Pionjär inom distansutbildning

Det var med stor sorg vi fick veta att Professor Börje Holmberg, Lund Sverige, avled den 10 april 2021 (1924-2021) i en ålder av 97 år kort, efter att han firat sin 97 års dag och sin livskamrats 90 års dag. Hans närmaste är livskamraten Karin Gustavsson, och hans barn md familjer.

Börje var en nära vän och kollega till mig, och de senaste åren även nästan granne. Då jag själv år 2000 började inom detta område på Lunds universitet, Sekretaritet för fort - vidareutbildning och distansutbildning  (tyvärr nedlagt 2007) var Börje Holmberg mentor hos oss och brukade komma till vår enhet då han var hemma från Tyskland. Under årens lopp har vi haft många djupa och intressanta samtal om distansutbildning, ine minst under pandemioåret 2020 och "emergency remote distance education" som spreds världen över, vilken diamentralt skiljer sig från väl planerad kvalitativ distansutbiildning med grund i den empatiska ansatse. Börje var alltid intresserad av att få höra senaste nytt inom området och ville alltid bli uppdaterad om mina nationella och internatioenella uppdrag, åtaganden, publikationer mm. Han ville alltid höra det senaste från Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning, European Distance Open and E-learning NetworkInternational Council for Open and Distance Educatiooch European Association of Distance Teaching Universities  etc. 

Ett helt liv tillägnat den empatiska ansatsen

Börje Holmberg var president för International Council for Open and Distance Education (ICDE), 1972-1975. Han utnämndes där till hedersmedlem för erkännande av sina enastående bidrag och fick dess pris 1999 för excellens inom distansutbildning. Han hade hedersdoktorat vid Open University, UK, Deakan University, Australien, och University de al Guadalajara, Mexiko. Han var hedersmedlem i ICDE;  European Distance Open and E-learning Network och Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning. Han var medlem av kungliga fysiografiska sällskapet Lund, Riddare av Vasaorden i Sverige, samt dekorerad med Vita Rosen i Finland. 1976 blev Börje Holmberg professor i distansutbildningsmetodik och chef för institutet för forskning om distansutbildning vid FernUniversität i Hagen, Tyskland. Under sin tid där publicerade Holmberg flera böcker och bidrog till vetenskapliga tidskrifter och tidskrifter. Han är mest känd för sin teori om personlig kommunikation mellan lärare och elever i distansutbildning. Han betraktar distansutbildning som konversationsinteraktionen mellan studenten och handledaren organisationen / värdorganisationen. De centrala begreppen i hans teori är motivation, empati, sammanhängande kommunikation, autonomi och interpersonell kommunikation (Ossiannilsson, ICDE). Två av hans främsta verk är Theory and Practice of Distance Education och The Evolution, Principles and Practices of Distance Education. 2009 skrev Holmberg sin biografi om PÅ DISTANS OCH PÅ NÄRA HÅLL.

 

Börje ägnade hela sin verksamhet åt att utveckla den empatiska ansatsen med individen i focus. Han utvecklade praktik och teorier om att möta eleven med empati och personligt intresse, förtroendefull kommunikation, samt processer som leder till äkta internaliserat lärande. Han såg distansutbildning som en rätt till god utbildning för alla och en chans för alla att nå kunskap och kompetens. 

För att på Holmbergs sätt beskriva hur distanslärare ska kommunicera med studenterna för att säkerställa verkligt lärande använder han konversationens analogi för att beskriva den didaktiska konversationen och han härledde sju postulat.

Guided didactic communication includes Simulated conversation (one-sided, presentation of materials) and Real conversation  (two-sided between tutor and student)… simulated conversations are conversations like presentations of learning matter, self-control exercises, review questions with model answers and inserted questions. In essence, Holmberg believes that by promoting empathy between learning and tutoring parties through appropriate one- and two-way interactions, learners are motivated and encouraged to participate personally in their studies. It also generally assumes that ”genuine learning is primarily an individual activity and can only be achieved through a process of internalization”. This assumption is one in which the theory of distance education can be justified. The aim of his theory is therefore to support individualized learning (Ossiannilsson, ICDE).

Börje var en sann pionjär inom distansutbildning tillsammans med Michel G. Moore och Otto Peters
Börje var själv inspirerad av Wedemeyer och säger i den intervju jag gjorde för ICDE 2019 om Paragons. Wedemeyers mest framträdande bok är "Learning at the backdoor"
During my professional life and after having dedicated my whole life to distance education, there are of course many respected people whom I have met over the years from all over the world. If you want me to choose just one, I will give by a bouquet of roses to Charles A. Wedemeyer, University of Wisconsin, US who is one of the most important and inspiring people I have met in this area. He does deserve my bouquet of roses.
 
Börje blev för många en tillgiven och kär vän och kollega, internationellt erkänd och respekterad pionjär inom distansutbildning. Han var en fantastisk inspirerande mentor som generöst delade med sig av sin professionella kunskap och internationella nätverk. Hans varma humor, speglade hans empatiska förhållningssätt. Hans starka tro på vikten av att främja empati kommer alltid att förbli en grundläggande påminnelse för oss alla om att elevernas röst alltid ska vara den starkaste.
 
Börje sörjs såväl nationellt som internationellt, av kollegor inom distansutbildning där hans framsynta pionjärarbete och livslånga forskning gjort bestående avtryck. Han har lämnat oss ett fantastiskt arv. Vi minns honom i djup tacksamhet och respekt för hans enastående bidrag till det internationella forskningsområdet och för hans unika passionerade engagemang.

Läs mer här

På uppdrag av familjen skrev jag minnesord om Börje Holmberg i Sydsvenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (länk saknas).

Ossiannilsson, E. (2021). Professor Börje Holmberg, Sverige - Till Minne. SVERDNytt 

Ossiannilsson, E. (2021). EDEN

Ossiannilsson, E. (2021). EADTU

Ossiannilsson, E.  & Gjeldsvik. T. (2021). In memory of Börje Holmberg 

Ossiannilsson, E. (2020). I samverkan med Mark Nichols, Open Polytechnic, NZ och förmedlade kontakt för en posdkast i serien  Legend of Online Learning med Bertil Holmberg Börje Holmberg Leaders & Legends of Online Learning 

Ossiannilsson, E. (2019).   Paragons of online education; Börje Holmberg: Pioneer and advocate of distance education, Sweden. Paragons of online education, ICDE

2017, skrev Alan Tait (2017) om de European Figures in Distance and e-LearningJL4D 4(1) pp 5-11
 
Läs mer på Wikimedia om Börje Holmberg
 
A shortlist of publications
 • Holmberg, B. (1960). On the methods of teaching by correspondence. Lunds universitets arsskrift. N.F.Avd.1,Bd.54,Nr.2. Lund:Gleerup.
 • Holmberg, B. (1973). Supervised correspondence study – a Swedish case study based on experiences within the school system. Epistolodidaktika 2,29-34.
 • Holmberg, B. (1977). Distance education: a survey and bibliography. London: Kogan Page.
 • Holmberg, B. (1980). Aspects of distance education. Comparative Education, 16(2), 107-119.
 • Holmberg, B. (1981). Status and Trends of Distance Education. London: Kogan Page; New York: Nichols.
 • Holmberg, B. (1982). Essentials of distance education (a distance-study course based on a handbook and a reader). Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1982). Recent research into distance education. Gesamthochschule, Fern Universität.
 • Sewart, D., Keegan, D., & Holmberg, B. (Eds.). (1983). Distance education: International perspectives. Beckenham, Kent: Croom Helm.
 • Holmberg, B. (1983). Guided didactic conversation. In D.Stewart, D.Keegan,& B.Holmberg (Eds.), Distance education: International perspective. London: Croom Helm.
 • Holmberg, B. (1985). The feasibility of a theory of teaching for distance education and a proposed theory. ZIFF Papiere, 60.Hagen:FernUniversitat, ZIFF. Holmberg, B. (1986). A discipline of distance education. International Journal of E-Learning & Distance Education, 1(1), 25-40.
 • Holmberg, B. (1987). Growth and structure of distance education. London: Croom Helm.
 • Holmberg, B., & Schuemer, R. (1989). Tutoring frequency in distance education – an empirical study of the impact of various frequencies of assignment submission. Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1989). Mediated Communication as a Component of Distance Education. Hagen: FernUniversitat.
 • Holmberg, B. (1990). A bibliography of writings on distance education. Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1990). Serving academic purposes by an empathy approach to distance education. In D. Eastwood, B. farmer, & B. Lantz (Eds.), Aspects of Educational and Training Technology XXIII. London: Kogan Page; New York: Nichols.
 • Holmberg, B. (1995). The evolution of the character and practice of distance education. Open learning, 10(2), 47-53.
 • Holmberg, B. (1995). Theory and practice of distance education-2nd edition. London and New York: Routledge.
 • Holmberg, B. (1995). The sphere of distance-education theory revisited. ZIFF Papiere, 98. Hagen: FernUniversitat, ZIFF.
 • Holmberg, B. (1997). Distance-education theory again. Open Learning 12(1), 31-39.
 • Holmberg, B. (1998). Critical reflection, politics, obscurantism and distance education. Epistolodidaktika 2, 27-37.
 • Holmberg, B. (1999). The conversational approach to distance education. Open Learning 14(3), 58-60.
 • Holmberg, B. (2000). Status and trends of distance-education research. In E. Wagner, & A. Szucs (Eds.), Research and innovation in open and distance learning 1-5. Prague: European Distance Education Network – EDEN.
 • Holmberg, B. (2001). Distance education in essence: An overview of theory and practice in the early twenty-first century. Bibliotheks-und Informationssystem der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (BIS).
 • Holmberg, B. (2001). Distance education in essence. Oldenburg, Germany: Bibliotheksund Informations system der Universitat Oldenburg.
 • Holmberg, B. (2003). Distance Education in Essence. An overview of theory and practice in the early twenty-first century. Oldenburg: Bibliotheks-und Informationssystem der Universitat Oldenburg.
 • Holmberg, B. (2005). Distance Education and Languages: Evolution and Change. New Perspectives on Language and Education. Bristol: Multilingual Matters.
 • Holmberg, B. (2005). The Evolution, Principles and Practices of Distance Education, Vol.II. Oldenburgh: B/S-Verlag der Carl von Ossietzky Universitat.
 • Holmberg, B., Hrsg. Bernath, & Busch, F. W. (2005). The evolution, principles and practices of distance education (Vol. 11). Bis.

 

Share this

Blog archive