Skip to main content

Ossnnilsson

Intervju med mig om mitt arbete på UHR

 

Intervju med mig om mitt arbete på UHR. Ett verkligen spännande uppdrag. Läs mer om Regeringsuppdraget till UHR här om kvalitet i distansutbildning

Skarmavbild 2021 12 11 kl. 23.00.08

Kvalitet i distansutbildning

Universitets- och högskolerådet genomför en satsning för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid svenska universitet och högskolor. Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning och utveckla digitala verktyg för distansutbildning, men också att bidra till att stärka kompetensförsörjningen i hela landet. Projektet ska utveckla lärosätens långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning.

Under åren 2021–2022 genomför UHR ett regeringsuppdrag som innebär en satsning för att höja kvaliteten och öka genomströmning i distansutbildning vid universitet och högskolor. Regeringsuppdraget genomförs inom ramen för projektet "Kvalitet i distansutbildning". 

Projektet Kvalitet i distansutbildning består av tre delar; den första är arbete med kvalitetsfaktorer för distansutbildning, den andra är utlysning av utvecklingsmedel till lärosäten och den tredje är en plattform för kollegialt lärande kring distansutbildning.