Skip to main content

UHR

Distansutbildning ska utvecklas i Sverige

Regeringen har gett Universitets-och Högskolerådet (UHR) i uppdrag att planera för en utlysning av medel till projekt som utvecklar distansutbildningen vid universitet, högskolor och yrkeshögskoleutbildningar. Avsikten är att totalt 40 miljoner kronor ska fördelas under åren 2019–2020. UHR har därför kallat berörda parter till informationsmöte den 14 november i Stockholm. Bland de berörda partnerna har Svenska Riksorganisationen SVERD erbjudits plats (enbart 25 platser finns för hearingen). Jag som V Ordförande representerar SVERD. Ser verkligen fram emot att deltaga i Stockholm på UHR nästa vecka den 14 november och diskutera dessa viktiga frågor.

Frågor som kommer att diskuteras är tex :
– Vilka är de viktigaste utvecklingsfrågorna kring distansutbildning inom din organisation idag?
– Vilka utvecklingsområden bör projekten koncentrera sig på för att ta utvecklingen av distansutbildning ett steg längre än idag?
– Hur ser du på avvägningen mellan projekt som utvecklar nya kunskaper och projekt som främst utvecklar den egna organisationen?
– Vilka faktorer ska utlysningen efterfråga från de sökande organisationerna för att säkerställa urvalet?
– Hur ser du på kunskapsspridningen från projekten?
Läs mer här:

Intervju med mig om mitt arbete på UHR

 

Intervju med mig om mitt arbete på UHR. Ett verkligen spännande uppdrag. Läs mer om Regeringsuppdraget till UHR här om kvalitet i distansutbildning

Skarmavbild 2021 12 11 kl. 23.00.08

Kvalitet i distansutbildning

Universitets- och högskolerådet genomför en satsning för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid svenska universitet och högskolor. Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning och utveckla digitala verktyg för distansutbildning, men också att bidra till att stärka kompetensförsörjningen i hela landet. Projektet ska utveckla lärosätens långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning.

Under åren 2021–2022 genomför UHR ett regeringsuppdrag som innebär en satsning för att höja kvaliteten och öka genomströmning i distansutbildning vid universitet och högskolor. Regeringsuppdraget genomförs inom ramen för projektet "Kvalitet i distansutbildning". 

Projektet Kvalitet i distansutbildning består av tre delar; den första är arbete med kvalitetsfaktorer för distansutbildning, den andra är utlysning av utvecklingsmedel till lärosäten och den tredje är en plattform för kollegialt lärande kring distansutbildning.