Skip to main content

Regeringen

UNESCO rekommendationer för Open Educational Resources (OER)

UNESCO har skickat ett förslag till alla länders regeringar angående rekommendationer om implementering för Open Educational Resources (OER). Regeringskansliet i Sverige har också erhålleit den och har därför nu gått ut till berörda för att  få synpunkter. Jag är stolt och hedrad att direkt från Regeringskansliet blivit tillfrågad att yttra mig. Jag leder ICDEs OER Advocacy Committé och därigenom har vi bidragit till de skrivningar som nu föreligger i förslaget.

Från Regeringskansliet står det bl.a. i förfrågan:

Det politiska intresset från både denna och förra regeringen har dessvärre varit ganska svagt vad gäller OER.

OER är oftat licensierade med Creative Commons (CC) och definieras av UNESCO så här

Open Educational Resources (OER) are teaching, learning and research materials in any medium – digital or otherwise – that reside in the public domain or have been released under an open license that permits no-cost access, use, adaptation and redistribution by others with no or limited restrictions.

Förslaget kommer efter flera års diskussioner inom UNESCO om behovet av  rekommendationer för OER. UNESCOs generalkonferens beslutade hösten 2017 att det finns ett behov

...to reinforce international collaboration in the field of Open Educational Resources (OER)” och att “a recommendation could be an essential tool to strengthen the implementation of national and international legislation, policies and strategies in this field, as well as to enhance international cooperation on the use of Open Educational Resources (OER) in support of Sustainable Development Goal 4 ‘Education’”.

Förslaget om rekommendationer om OER kommer att behandlas på Unescos generalkonferens 2019.

I enlighet med Unescos stadgar måste en preliminär rapport och ett förslag på rekommendation skickas till samtliga medlemsländer med möjlighet för synpunkter i god tid innan en rekommendation kan antas. 

En rekommendation riktar sig till medlemsländerna och är ett uttryck för gemensamma ståndpunkter i en viss fråga och en uppmaning att genomföra vad som framförs i rekommendationen. Samtliga medlemsländer ska sedan rapportera om genomförandet av en rekommendation vart fjärde år till Unesco.

Jag ska lämna synpunkter på rekommendationen senast den 30 november. Sedan kommer Regeringskansliet att sammanställa samtliga inkomna synpunkter och bereda dessa innan Sveriges synpunkter skickas till Unesco i januari.