Skip to main content

hearing

Distansutbildning ska utvecklas i Sverige

Regeringen har gett Universitets-och Högskolerådet (UHR) i uppdrag att planera för en utlysning av medel till projekt som utvecklar distansutbildningen vid universitet, högskolor och yrkeshögskoleutbildningar. Avsikten är att totalt 40 miljoner kronor ska fördelas under åren 2019–2020. UHR har därför kallat berörda parter till informationsmöte den 14 november i Stockholm. Bland de berörda partnerna har Svenska Riksorganisationen SVERD erbjudits plats (enbart 25 platser finns för hearingen). Jag som V Ordförande representerar SVERD. Ser verkligen fram emot att deltaga i Stockholm på UHR nästa vecka den 14 november och diskutera dessa viktiga frågor.

Frågor som kommer att diskuteras är tex :
– Vilka är de viktigaste utvecklingsfrågorna kring distansutbildning inom din organisation idag?
– Vilka utvecklingsområden bör projekten koncentrera sig på för att ta utvecklingen av distansutbildning ett steg längre än idag?
– Hur ser du på avvägningen mellan projekt som utvecklar nya kunskaper och projekt som främst utvecklar den egna organisationen?
– Vilka faktorer ska utlysningen efterfråga från de sökande organisationerna för att säkerställa urvalet?
– Hur ser du på kunskapsspridningen från projekten?
Läs mer här: