Skip to main content

Blooms taxonomi

The PADAGOGY Wheel V5 now in Swedish

Padagogiska hjulet V 5It is a great pleasure, and honor that I got the opportunity to translate the Padagogy wheel V5.0 by Allan Carrington, to Swedish. Please see links as below.

Translation Dr. Ebba Ossiannilsson

Det är en stor glädje att berätta att det Padagogiska hjulet V 5 nu också är översatt till svenska. Redan har hjulet översatts till mer än 25 olika språk. Hjulet är nu större och med fler valmöjligheter för aktivitetsverb och aktiviteter kategoriserade  enligt Bloom´s kognitiva områdeskategorier. I hjulet finns också mer än 180 utbildningsappar  för båda plattformarna Apple iOS och Android, se länkar nedan.

Översättning Dr. Ebba Ossiannilsson