Welcome to my Blog

Here, I will discuss topics, and current trends on open, online, flexible and technology enabled/enhanced learning (OOFAT), including Massive Open Online Courses (MOOC), Open Educational resourses (OER), Open Educational Practice (OEP, and Open Educational Culture (OEC). In addition I will discuss current trends and news related to quality, innovation, serendipity, rhizome learning, agility, and leadership.

  • Ebba Ossiannilsson

Demokrativerkstaden för årskurs 7–9

This article is in Swedish

I Demokrativerkstaden kan elever i årskurs 7–9 pröva på rollen som riksdagsledamot och fatta beslut om viktiga samhällsfrågor.

Demokrativerkstaden är ett spel som bygger på pedagogiken upplevelsebaserat lärande. För en dag intar eleverna rollen som ledamöter i riksdagen. Med stöd av en pekplatta samlar de information, förhandlar med varandra och kommer fram till beslut för att lösa sitt uppdrag som folkvalda.

  • Ebba Ossiannilsson

CC OER Policy Registry has moved to the OER World Map

Creative Commons OER Policy Registry is currently moved to the OER World Map. The registry allows anybody to easily share, update, and browse open education policies and legislation. It also hosts supporting policy resources such as case studies and guides.

Adding open policies as a new layer to the OER World Map enables open advocates and policymakers to get a more complete picture of all open education activities in a particular country or region.

  • Ebba Ossiannilsson

CSEDU 2019 -Special session on Blended Learning (BLQE)

For the upcoming CSEDU 2019, the International Conference on Computer Supported Education conference 2-4 May 2019 I will host a Special Session on Blended Learning and Quality Enhancement. Please join the conference and this Special session. Submit your contributions according to the time schedule below.

Paper Submission: February 28, 2019
Authors Notification: March 15, 2019
Camera Ready and Registration: March 25, 2019

Continue reading

  • Ebba Ossiannilsson

ICDE Lillehammer conference on February 11-13 February 2019

The ICDE OER Advocacy Committee which I am leading will organize a Symposium during the ICDE Lillehammer conference on February 11-13 February 2019 on OER, and OEP for access, equity, equality, quality, inclusiveness, and empowering lifelong learning (Panel), (3E).

It is well recognized that Open Educational Resources (OER) serves as a catalyst for lifelong learning (LLL), and Continuous Professional Development (CPD). OER can make significant contributions to the United Nation, UNESCO Sustainability Goals (SDG), especially number 4 on education, with its key pillars of access, equity, equality, quality, and inclusion.

The speed of digitalization is constantly challenging and affecting the ways we work. These challenges require new skills and competencies which again has led to an increasing focus on and demand for lifelong learning by society. Almost 300 delegates from 35 countries are ready to learn more, share experiences and discuss the future of lifelong learning for employability at the conference.

  • Ebba Ossiannilsson

Högre utbildningen står inför något som liknar en identitetskris

Please note that this Blogpost is in Swedish

I tidigare blogposter har jag skrivit om universitetens förändrade roll och uppgifter i en digitala eran.  Jag har hävdat att det krävs ett omtag om universitetens roll. Jag har också hävdat att den 4e industriella revolutionen som förändrar vårt sätt att arbeta, lära, leva, kommunicera oh relatera till varandra också kräver en social revolution.

Många av dagens yrken kommer att försvinna eller omstöpas i grunden. Artificiell intelligens och robotisering gör att många yrken kommer att utföras av maskiner. Hela utbildningar från världsberömda universitet ges numera över nätet. De digitala techprofeterna hävdar att universitetens undervisningsmodell är uttjänad. Frågan är angelägen: vad är ett universitet av i dag och hur ska högre utbildning bedrivas? 

Lars Strannegård, Professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm skiver i DN 20 januari 2019 att vår digitaliserade tid kräver att vi bättre förstår oss själva, men kanske än viktigare att vi blir bättre på att förstå andra. Den empatiska förmågan – att se världen ur den andres perspektiv är nyckeln till inte bara humanism, utan också bättre yrkespraktik. 

Den klassiska bildningstanken borde få större utrymme i universitetsvärlden. Kulturen tar oss till platser dit fakta och vetenskap inte når. Och det är kanske dags för den nya regering som tillräder i dag att slå ihop kulturen och forskningen i ett departement

Lars Strannegård

i4quality.se
Ebba Ossiannilsson is an e-learning expert and consultant with a range of research interests in the use of digital technologies for learning, teaching and research.
Follow me

delicious logo bw     https://www.researchgate.net/profile/Ebba_Ossiannilsson     https://www.slideshare.net/EbbaOssiann/

design & produktion: SL Development - responsiva webbplatser som fungerar på allt från datorer till smarta mobiltelefoner