Börje ägnade hela sin verksamhet åt att utveckla den empatiska ansatsen med individen i focus. Han utvecklade praktik och teorier om att möta eleven med empati och personligt intresse, förtroendefull kommunikation, samt processer som leder till äkta internaliserat lärande. Han såg distansutbildning som en rätt till god utbildning för alla och en chans för alla att nå kunskap och kompetens.