Welcome to my Blog

Here, I will discuss topics, and current trends on open, online, flexible and technology enabled/enhanced learning (OOFAT), including Massive Open Online Courses (MOOC), Open Educational resourses (OER), Open Educational Practice (OEP, and Open Educational Culture (OEC). In addition I will discuss current trends and news related to quality, innovation, serendipity, rhizome learning, agility, and leadership.

  • Ebba Ossiannilsson

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden

Betydelsen av digital kompetens blir allt viktigare i Sverige, Europa och globalt. Som en följd har Europeiska kommissionen lanserat en Kompetensagenda för Europa där ”Digital Skills and Jobs Coalition” är en av tio åtgärder. Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör den svenska kontaktpunkten inom ramen för detta initiativ. Idag ingår 24 organisationer i #DigitalSkillsSweden.

Genom SVERD (Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning) medverkar jag i arbetet med Digital Skills and Jobs Coalition Sweden. I Digital Skills and Jobs Coalition Sweden ingår ett drygt 30 tal organisationer i Sverige, vilket gör at vi har en bred kompetens och ett brett verksamhetsomåde att bygga på.

Digital Skills and Jobs Coalition syftar till att knyta samman alla goda krafter i unionen för att främja digital kompetens. Varje medlemsstat organiserar sig i form av nationella koalitioner där intressenter som på ett eller annat sätt verkar för främjande av digital kompetens samlas och agerar tillsammans i nationella koalitioner.

En rad aktiviterer har redan genomförts, bla möte med Utbildnings-och forsknngsminiser Matilda Ernkrans den 2 oktober 2019, var motto är

”Oavsett var du bor i vårt land ska det finnas goda möjligheter att studera vidare. Vi ska se till att Sveriges studenter får bra förutsättningar och en trygg studietid. Vi investerar i utbildning och forskning för att bygga ett starkare samhälle.”

Continue reading

  • Ebba Ossiannilsson

Expert seminar at Yedju Technical Institute, Tashkent, UZ

 This week I was invited as an expert to host a seminar TAM: EU Expert seminar at Yedju Technical Institute in Tashkent, Uzbekistan 18-19 November 2019. The seminar was organized by the European University Association (EUA) who is managing for the European Commission in partnership with the University of Barcelona (UB): Centralised Support for Higher Education Reform Experts (HERE) in European Neighbourhood countries  technical assistance missions’ (TAM). In addition, the seminar was hosted in collaboration with MHSSE, NEO, and Yedju Technical Institute in Tashkent, Uzbekistan.

YTITYTIT2

 

The seminar gathered some 70 -80 delegates from universities and similar organizations from the country as well as the State Inspection for Supervision of Quality in Education (TBC).

Uzbeksitan

The mission of the seminar was on:

Improving the quality of teaching in educational institutions through the introduction of new educational programs, modern pedagogy and smart-technologies in the educational process (introduction of electronic modules and introduction of distance learning), the acquisition of digital skills and learning methods, the development of open educational resources.

The seminar had its foundation in the UN UNESCO SDG Goals, not at least SDG4, SDG8 and SDG!6. Social Justice was a theme throughout the seminar Practical measures are taken by the Government of Uzbekistan to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development. Furthermore, the foundation for the seminar was on the 4th industrial revolution. The 4th Industrial Revolution has an impact on how we live, work, communicate, integrate and interact with others, the environment and society. Of course, it also changes the way we learn. More important, besides the increased digitalization is that we need both science and humanities for a Fourth Industrial Revolution. There are needs for SOCIAL, EMOTIONAL AND ETHICAL revolutions as well. In addition, to the SDGs UNESCO's new initiative on Learning to become was highlighted and argued on. In addition, there was a focus on the forthcoming UNESCO OER recommendations.
 
The themes, for my presentations during the 2 days were on

  • Global Challenges and Trends in the Changing Learning Landscape
  • Urgent Needs for Revision of the Quality Agenda and Quality Models around the Globe
  • European Standards and Guidelines (ESG) and  Considerations for  e-learning Provisions
  • Modern Pedagogy, OER/OEP/OEC, and Smart Technology
  • Digital Competences, Smart Learning related to quality

You can find my presentations at: 

Slideshare

Linkedin profile

Continue reading

  • Ebba Ossiannilsson

Yoga Games Malmö 2019

This year I visited again the Yoga Games in Malmö, arranged for the second time. So the first year in Malmö was in 2018. Yoga Games 2018

Yoga Games - the Nordic Yoga Conference started in Malmö with great success in 2018 and 2019. A part of the event is a large Marketplace where companies get the opportunity to showcase and market their brands and products. The Marketplace is free and open to the public.

About 40 companies have a stand at the Yoga Games Marketplace. As a visitor, you get the opportunity to meet well-known companies and brands from the health and wellness industry. In most booths, you will also be able to buy products.

Even this year there was a huge variety of classes and well recognized international yoga teachers. Just to mention the classes, with the teachers I attended,  Kundalini yoga with Gong, with Ulrika Liard Wedin; Pathways to Visvamitrasana, Henrik Schmidt; Flower if Power, Rusty Wells; The Diverse Romance, Amir Jaan, nad  Sweet Surrender with Michael James Wong. Michaels class was just magic with the mantras on: 

IKE - Be Real
KALA - Be Limitless
MAKIA - Be Free
MANUWA - Be Present
ALOHA - Be Happy
MANA - Be Powerful
PONO - Be Truth

 

 

 

 

  • Ebba Ossiannilsson

REK Tankesmedja Framtidens lärande 1 oktober 2019

REKs tankesmedja om framtidens lärande hölls online i ZOOM den 1 oktober, arrangerad av Ebba Ossiannilsson. Inledningstalare var Jannie Jeppesen som inledde med att tala under temat Gammel-IT, kompetens och incitament för investeringar. I SIS Magasinet våren 2019 (s 44-46) är Jannie intervjuad, vilket föranledde inbjudan till inledning av dagens tankesmedja och betonar att med AI och ökad digitalisering finns mer tid att lära. Hon poängterar även att det krävs internationella gångbara standarder för att automatisera dataflöden

Jannie Jeppesen är VD på Swedish Edtech Industry,branschorganisationen för edtechbolag. Edtech står för utbildningsteknologi.

En kort sammanfattning från Jannie Jeppesen om hennes inlägg för vidare diskussion:

Utbildningsteknologi har alltid varit en drivkraft i skapandet av nya möjligheter för lärande. Från skriftspråket och pennan via Gutenbergs tryckpress till samtidens digitalisering. Idag är edtech en av de fem snabbaste tillväxtmarknaderna globalt. Automatiseringen ställer nya krav på kompetenser och arbetsgivare måste snabbt ställa om sin kompetens, detta ställer i sin tur frågor till det etablerade utbildningssystemet. Jannie kommer att lyfta edtechs möjligheter och utmaningar ur flera perspektiv och ge en exposé av de problem edtech är med och löser. Förutsättningar och hinder för att utvinna möjligheter och potential av AI och andra teknologier tas upp, ”gammel-it”, kompetens och incitament för investeringar.

Continue reading

  • Ebba Ossiannilsson

Paragons of online education_ICDE

A series of Blogposts will be published by ICDE on Paragons of online education. The first one is with Marta Mena – pioneer and advocate of Latin America. Marta Mena is an online education pioneer in South America who stands out as a paragon. Moreover, she is well known and respected globally in the online education sector. She was president of the Argentine Association of Distance Education and has held important positions in ICDE. During a four years period, she was Vice President of ICDE for Latin America and the Caribbean, and then, with the new ICDE Constitution, member of the Executive Committee for two periods.

marta

I have myself done an interview with one of the early Paragons, namely Professor Börje Holmberg (95 years), my colleague, mentor, friend, and neighbor) )which will be in the following Blog post.

Holmberg studied English, German, Romance Languages and Education at the University of Lund and later went on to earn his doctorate in 1956. Holmberg worked in the field of distance education at Hermods [sv] in Sweden for over 19 years. He held the position of Education Director from 1956 to 1965. In 1966 he was appointed was appointed Director General of Hermods Foundation up till his resignation in 1975.

In 1976, Holmberg became Professor of Distance Education Methodology and Director of the Institute for Distance Education Research at the FernUniversität in Hagen, Germany. During his tenure there Holmberg published several books and made contributions to scholarly journals and papers. Among his works is Theory and Practice of Distance Education, a second and revised edition of which was published by Routledge in 1990.

In 1995 he became Planning President of the new Private FernFachhochschule Darmstadt (Distance Polytechnic, now Wilhelm Büchner Hochschule [de]) in Darmstadt. After his retirement from the FernUniversität, Holmberg continued contributing both to research and debate on distance education as an active practitioner in the field.

In July 2003, Holmberg joined a project concerned with online teaching and learning initiated by Ulrich Bernath and Eugene Rubin. As a member of their team he contributed to the development of the Virtual Seminar for Professional Development in Distance Education, which was successfully conducted in 1997 and 1998 with participants from all over the world. This course became the recommended first core course in the online Master of Distance Education (MDE) program, which is jointly offered by the University of Maryland University College and the Carl von Ossietzky University of Oldenburg.

i4quality.se
Ebba Ossiannilsson is an e-learning expert and consultant with a range of research interests in the use of digital technologies for learning, teaching and research.
Follow me

delicious logo bw     https://www.researchgate.net/profile/Ebba_Ossiannilsson     https://www.slideshare.net/EbbaOssiann/

design & produktion: SL Development - responsiva webbplatser som fungerar på allt från datorer till smarta mobiltelefoner