Welcome to my Blog

Here, I will discuss topics, and current trends on open, online, flexible and technology enabled/enhanced learning (OOFAT), including Massive Open Online Courses (MOOC), Open Educational resourses (OER), Open Educational Practice (OEP, and Open Educational Culture (OEC). In addition I will discuss current trends and news related to quality, innovation, serendipity, rhizome learning, agility, and leadership.

Notice

Lack of access rights - File 'http:/media-exp1.licdn.com/dms/image/sync/C5627AQFbIKnXbaAmXw/articleshare-shrink_1280_800/0'

Lack of access rights - File 'http:/lh6.googleusercontent.com/HcqgzBkGp1Un5ntMRi0YykegrQ8hCsC9ed--mLgLc1qqHXs5BHlNV_NYJEjYTchff1qj7z7S8Bb7vpPj_IkU4m8lqAuAG9AWokBKWXg62q6Oxg_uyzs1Pl-MHAvtS7i-cVxAQ54'

Lack of access rights - File 'http:/lh3.googleusercontent.com/E1CZN9IKYRwyE7QXo3rXnaQD4bSbe0MsZuteA8jNBpYZXmbfaC2E4ql22QtcAjQofd5Yify30jU7GVgWT0exIdKwF9HBASE_ZlU9H9kobs8gVD8d0tJUy4R3hLT41OwzygxwCD4'

  • Ebba Ossiannilsson

Leaders & Legends of Online Learning_Ossiannilsson

I am very delighted, homored and proud to be included in the Podcast serie by Mark Nichols. He published the 21nd May 2020 an interview with Ebba Ossiannilsson as one of our Leaders & Legends of Online Learning. Thanks for your fantastic contributions to international practice, Ebba! Read more here

No alt text provided for this image

Professor Ebba Ossiannilsson’s work picks up on national and international agendas associated with online and distance education. Her work on quality, benchmarking in open online learning and OER is particularly noteworthy, as is her untiring work across multiple professional associations.

 

 

  • Ebba Ossiannilsson

My academic professional contributions during #Covid-19 2020

During the Covid-19 pandemic in spring 2020, educational organizations around the world were closed from one day to the next while teaching would continue. UNESCO recommended that teaching continue, but would be online from 16 March 2020. In a time of digitalisation and information technology, an emergency like this is no excuse to stop continuous learning. Unesco launched the overarching initiative #learningneverstops and a website with resources for all those involved in communication, interaction, socialization and ethical and social issues. It is business as usual, but still not. Unesco estimates that, as of 29 April 2020, 1.3 billion students and pupils are still affected by school or university closures, despite the opening of educational organizations around the world. Today, the proportion of students reading from a distance is 90 per cent worldwide.

Due to the Corona Covid-19 pandemic I have been bery busy with consultancy, keynoting conferences, hosted and presented at webinars, etc. writing a lot of publications as blogpost, articles and book chapters on demand. Below are some af my ccontributions due to Covid-19.

 Book Chapter 

Ossiannilsson, E. (forthcoming 2020). After Covid-19 some challeges for Universities. A. Tlili, D. Burgos & A. Tabacco. (Eds.). Education in a crisis context: COVID-19 as an opportunity for global learning. Springer, LNET Series.

Articles

Ossiannilsson. E. (Forthcoming). Country report Sweden. A Boozkurt & R Sharma. (Eds.). Country based report on CoronaVirus Pandemic and reflections from the educational landscape by countries. Asian Jornal of Distance Education.

Ossiannilsson, E. & Sandström, U. (2020, May 27). Det nya normala handslar om omställning och hållbarhet. The new normal is about transformation and sustainability. Stockholm: Universtetesläraren

Ossiannilsson, E. & Sandström, U. (2020, May 4). Att forma den nya normalen: Efter Covid-19 några utmaningar inom utbildning och omställning för hållbarhet.( Retrieved from https://www.sverd.se/att-forma-den-nya-normalen-efter-covid-19-nagra-utmaningar-inom-utbildning-och-omstallning-for-hallbarhet/

Conference presentations/webinar

Ossiannilsson, E. (2020, May 20). ONLINE TEACHING - METHODOLOGY AND PEDAGOGICAL OUTVIEW, Romania

Ossiannilsson, E. (2020, May 11). Universal rights for social justice. Workshop on monitoring uneiversal rights. Near East University, N Cyprus.  SlideShare

Ossiannilsson, E. (2020 April 06). When education moves home: implications for students, academics, administrators, and education leaders. EDEN Webianar serie #onlinetogether  SlideShare

 

Ossiannilsson, E.,  Teixera , A.,  &  Al-Harthi, A. (2020, March 26). Open, online and distance teaching and learning during the Corona Virus pandemic #learningtogether. ICDE #learningtogether

Blogposts

Wetler, J., Godol, J., Sczepaniak, K., Ossiannilsson, E. (forthcoming). How Open Educational Resources can help OGP initiatives. How Open Educational Resources can help OGP initiativesOpen Government Partnership.

Ossiannilsson, E. (2020, MaY 03).  Att forma den nya normalen: Efter Covid-19 några utmaningar inom utbildning och omställning för hållbarhet.

Ossiannilsosn, E. (2020, March, 26). Open, Online and Distance Teaching and Learning during the Corona Virus Pandemic #learningtogether. Retreved from https://www.icde.org/icde-blog/2020/3/30/open-online-and-distance-teaching-and-learning-during-the-corona-virus-pandemic-learningtogether-1

Webpages

Ossiannilsson, E. & Sandström, U. (2020, March 13). SVERD_Corona #Learningtogether. 

Ossiannilsson, E. (2020). EUCEN Online resourses

In additon I  have provided consutations almost every day both top individuals and a varietey of organizations. 

Continue reading

  • Ebba Ossiannilsson

Universal rights and social justice

On the 11 May 2020 I was invited to present at the conference organized by Near East University, N Cyprus Workshop on Monitoring Universal Rights. The conference was organized by Professors Drs. Zehra Altinay and Fahriye Altinay. Presenters were Prof. Dr. Vahap Tecim, Ass.Prof.Dr. Mustafa Özhan Kalaz and  mysellr Professor Dr. Ebba Ossiannilsson, Sweden

My presenation was on Universal rights for social justice. I focused on open education, human rights and social justce. I also discussed  the UNESCO Sustainabiliy Goals especilly SD4 on education, but also some ralted ones as SDG3 Good health and well being, SDG7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all, SDG8 Decent work and economic growth, SDG10 Reduced inaquality and SDG16 Peace, Justice asn stong institutions. In addition, I discussed UNESCOs new initiatve on Futures Of Education: Learning to Become, A global initiative to reimagine how knowledge and learning can shape the future of humanity and the planet.

Please find the slides here at Ossiannilsson SlideShare

Please find the recording from the conference here on YouTube

 

 

 

The link for the conference can be found here at YouTube

  • Ebba Ossiannilsson

Att forma den nya normalen: Efter Covid-19, utmaningar

När Covid-19-pandemin sprider sig över hela världen kämpar skolledare och utbildningspolitiska beslutsfattare med beslut om skolstängningar och samtidigt med en rättvis kontinuitet i lärandet. Denna historiska händelse visar behovet av att orientera våra utbildningssystem mot mer flexibel utbildning och lärande när som helst och var som helst som EU Kommissionen sedan länge har förespråkat genom initiativet Opening Up Education (2013) samt att modernisera utbildningen för att tillgodose elevernas individuella behov. Även FN UNESCO hållbarhetsmål om utbildning (SDG4) och deras nya initiativ om Futures of education: Learning to become förespråker detta. Med Corona utbrottet har behovet av en kris motståndskraftigt utbildningssystem även gjort sig gällande.

Lärare runt om i världen uppmuntras p.g.a. Covid-19 att övergå till online- och distansundervisning. De flesta regeringar runt om i världen har tillfälligt stängt utbildningsinstitutioner och alla byggnader i ett försök att hindra spridningen av pandemin Covid-19. Utbildning ska dock fortgå och som Statsminister Stefan Löfven påpekade att det inte handlar om ett förlängt sommarlov. Utbildning är dock och har aldrig varit baserad på lokaler och byggnader, utan formas och utvecklas av lärare, forskare, studenter och elever tillsammans. Lärare är ryggraden i utbildningssystemen och nyckeln till att nå lärandemål, oavsett sammanhang och situation. Inom Covid-19-krisen är de i frontlinjen för att se till att lärandet fortsätter.

Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD) omvärldsbevakar, medverkar och följer utvecklingen nationellt och internationellt och deltar i de internationella kampanjerna #learningtogether #onlinetogether och UNESCO initiativet #LearningNeverStops. SVERD har på sin hemsida lanserat en webbsida SVERD Corona #learningtogether som omfattar tips, rekommendationer och information om hur man kommer igång med omställningen till distansutbildning och att arbeta och lära med digitala verktyg i en tid när fysiska möten är begränsade (se även Faktaruta längst ner). Kommer även att publiceras på www.sverd.se.

UNESCO beräknar att mer än 850 miljoner barn och ungdomar - cirka 80% av den globala studentpopulationen - har tvingats stanna borta från lokalerna för skolor och universitet på grund av pandemisk Covid-19. Nationella stängningar är i kraft i cirka 110 länder och lokala stängningar i många andra. Detta innebär mer än en fördubbling av antalet studenter som förhindras från att delta i fysiska utbildningsinstitutioner, och en ytterligare ökning förväntas under denna Covid 19-pandemi. 

Från en dag till nästa hanterar därmed lärare runt om i världen virtuella klassrum, kommunicerar med sina elever via sociala medieplattformar och tillhandahåller fjärrundervisning till över 1,5 miljarder elever som drabbats av skolstängningar på grund av Covid 19-pandemin. Under flera år, läs decennier har dock förespråkare och aktörer för distansutbildning agerat för modernisering och användning av digitala resurser inom området, i takt med att samhället blir mer och mer digitaliserat.  Dock har utbildningssektorn besvärande nog släpat efter. En stor skillnad som kan ses i samband med Covid19 är att i samband med virus utbrottet har alla tvingats att ställa om och digitalisering av utbildning har därmed inte varit valbart, vilket det varit tidigare. Tidigare har enskilda lärare kunnat välja eller välja bort digitalisering. Nu när det gäller alla och rullar ut på bred front inte bara i Sverige men också resten av världen kan man redan se effekter i form av effektivisering, kvalitetshöjning, kreativitet, incitament, starkt ledarskap, infrastruktur, och innovation.  Omfattande initiativ har etablerats såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. En omfattande delningskultur har också vuxit sig stark.

Continue reading

  • Ebba Ossiannilsson

ICDE OER Advocacy Committee 2020

I am pleased and honored to chair the ICDE OER Advocacy Committee 2020, and to now be the Chair for the 3rd year.

The ICDE Executive Committee decided in February 2020 that the ICDE OER (Open Educational Resources) Advocacy Committee should continue until 31 December 2020, with the following amendments: 

Given the undergoing strategic planning process at ICDE and the recent approval by UNESCO members states of the OER recommendations, the EC members suggest that the ICDE OER Advocacy Committee’s mandate is renewed for one year to support the implementation of the recommendations. The mandate might later be revised, as proposed in the OERAC final report, to address a broader vision of Open Education and not only Open Education Resources.

The ICDE OER Advocacy Committee

Ebba Ossiannilsson, SE Chair

Cengiz Hakan Aydin

James Glapa-Glossklag, US

Christine Gusmoe, Brazil

Dhaneswar Harichandan, India

Rajvi Jhangiani, CA

Mpine Makoe; Afrika

Don Olcott, RO

Jennryn Wetzler, US

Xiangyang Zhang, China

i4quality.se
Ebba Ossiannilsson is an e-learning expert and consultant with a range of research interests in the use of digital technologies for learning, teaching and research.
Follow me

delicious logo bw     https://www.researchgate.net/profile/Ebba_Ossiannilsson     https://www.slideshare.net/EbbaOssiann/

design & produktion: SL Development - responsiva webbplatser som fungerar på allt från datorer till smarta mobiltelefoner