Welcome to my Blog

Here, I will discuss topics, and current trends on open, online, flexible and technology enabled/enhanced learning (OOFAT), including Massive Open Online Courses (MOOC), Open Educational resourses (OER), Open Educational Practice (OEP, and Open Educational Culture (OEC). In addition I will discuss current trends and news related to quality, innovation, serendipity, rhizome learning, agility, and leadership.

  • Ebba Ossiannilsson

Mötesplats Social Innovation

This blogpsot is in Swedish

Its on Meeting Place Social Innovation, Sweden

Mötesplats Social Innovation arbetar med att öka kunskapen om och intresset för social innovation. De identifierar kunskapsluckor och områden där det finns tydliga behov av insatser.

Mötesplats Social Innovation, MSI skalas upp och etableras över hela landet. Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet är huvudparter för etableringen som genomförs med stöd från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Plattformen ska öka kunskapen och skapa mötesarenor för att främja social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande.

  • Ebba Ossiannilsson

WEBINAR: IMPROVING YOUR ONLINE STEM COURSES WITH MÖBIUS (1)

In this live presentation, from DigitalEd moderated by Professor, Dr. Ebba Ossiannilsson, you’ll hear how a formative preparatory course with extensive materials and tests in a web-based environment improved pass rates for incoming first-year mathematics students in Sweden, and ultimately set them on a track to greater success in their pending paths of study.

Dr. Jonathan Watkins, from the University of Birmingham, will take you through a journey through their instance of the Möbius platform. Explore how Möbius promotes learning through active processing and dynamic testing, facilitates evidence-based optimization of learning, and supports an ecosystem of asset creation and sharing. 

Here are the links for both part 1 and part 2

This is part 1 of the webinar, part 2 will come soon, watch it out.

Watch the recording here

 

  • Ebba Ossiannilsson

Demokrativerkstaden för årskurs 7–9

This article is in Swedish

I Demokrativerkstaden kan elever i årskurs 7–9 pröva på rollen som riksdagsledamot och fatta beslut om viktiga samhällsfrågor.

Demokrativerkstaden är ett spel som bygger på pedagogiken upplevelsebaserat lärande. För en dag intar eleverna rollen som ledamöter i riksdagen. Med stöd av en pekplatta samlar de information, förhandlar med varandra och kommer fram till beslut för att lösa sitt uppdrag som folkvalda.

  • Ebba Ossiannilsson

CC OER Policy Registry has moved to the OER World Map

Creative Commons OER Policy Registry is currently moved to the OER World Map. The registry allows anybody to easily share, update, and browse open education policies and legislation. It also hosts supporting policy resources such as case studies and guides.

Adding open policies as a new layer to the OER World Map enables open advocates and policymakers to get a more complete picture of all open education activities in a particular country or region.

  • Ebba Ossiannilsson

CSEDU 2019 -Special session on Blended Learning (BLQE)

For the upcoming CSEDU 2019, the International Conference on Computer Supported Education conference 2-4 May 2019 I will host a Special Session on Blended Learning and Quality Enhancement. Please join the conference and this Special session. Submit your contributions according to the time schedule below.

Paper Submission: February 28, 2019
Authors Notification: March 15, 2019
Camera Ready and Registration: March 25, 2019

Continue reading

i4quality.se
Ebba Ossiannilsson is an e-learning expert and consultant with a range of research interests in the use of digital technologies for learning, teaching and research.
Follow me

delicious logo bw     https://www.researchgate.net/profile/Ebba_Ossiannilsson     https://www.slideshare.net/EbbaOssiann/

design & produktion: SL Development - responsiva webbplatser som fungerar på allt från datorer till smarta mobiltelefoner