Högre utbildningen står inför något som liknar en identitetskris

Please note that this Blogpost is in Swedish

I tidigare blogposter har jag skrivit om universitetens förändrade roll och uppgifter i en digitala eran.  Jag har hävdat att det krävs ett omtag om universitetens roll. Jag har också hävdat att den 4e industriella revolutionen som förändrar vårt sätt att arbeta, lära, leva, kommunicera oh relatera till varandra också kräver en social revolution.

Många av dagens yrken kommer att försvinna eller omstöpas i grunden. Artificiell intelligens och robotisering gör att många yrken kommer att utföras av maskiner. Hela utbildningar från världsberömda universitet ges numera över nätet. De digitala techprofeterna hävdar att universitetens undervisningsmodell är uttjänad. Frågan är angelägen: vad är ett universitet av i dag och hur ska högre utbildning bedrivas? 

Lars Strannegård, Professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm skiver i DN 20 januari 2019 att vår digitaliserade tid kräver att vi bättre förstår oss själva, men kanske än viktigare att vi blir bättre på att förstå andra. Den empatiska förmågan – att se världen ur den andres perspektiv är nyckeln till inte bara humanism, utan också bättre yrkespraktik. 

Den klassiska bildningstanken borde få större utrymme i universitetsvärlden. Kulturen tar oss till platser dit fakta och vetenskap inte når. Och det är kanske dags för den nya regering som tillräder i dag att slå ihop kulturen och forskningen i ett departement

Lars Strannegård