Skip to main content

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden

Betydelsen av digital kompetens blir allt viktigare i Sverige, Europa och globalt. Som en följd har Europeiska kommissionen lanserat en Kompetensagenda för Europa där ”Digital Skills and Jobs Coalition” är en av tio åtgärder. Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör den svenska kontaktpunkten inom ramen för detta initiativ. Idag ingår 24 organisationer i #DigitalSkillsSweden.

Genom SVERD (Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning) medverkar jag i arbetet med Digital Skills and Jobs Coalition Sweden. I Digital Skills and Jobs Coalition Sweden ingår ett drygt 30 tal organisationer i Sverige, vilket gör at vi har en bred kompetens och ett brett verksamhetsomåde att bygga på.

Digital Skills and Jobs Coalition syftar till att knyta samman alla goda krafter i unionen för att främja digital kompetens. Varje medlemsstat organiserar sig i form av nationella koalitioner där intressenter som på ett eller annat sätt verkar för främjande av digital kompetens samlas och agerar tillsammans i nationella koalitioner.

En rad aktiviterer har redan genomförts, bla möte med Utbildnings-och forsknngsminiser Matilda Ernkrans den 2 oktober 2019, var motto är

”Oavsett var du bor i vårt land ska det finnas goda möjligheter att studera vidare. Vi ska se till att Sveriges studenter får bra förutsättningar och en trygg studietid. Vi investerar i utbildning och forskning för att bygga ett starkare samhälle.”

Inför nästföljande möte den 12 februari 2020. Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm, är agendan som följer:

 • Gemensamt antagande av avsiktsdokument
  För att se till att ingen röst går förlorad inleder vi mötet med att officiellt gå igenom det dokument som skickades ut sist, och se till att eventuella frågetecken rätas ut. Därför ska ni ha förankrat innehållet med er organisation innan mötet.
 • Genomgång av plan för 2020
  Vi går igenom vad som händer under 2020, inklusive information om Digital@Idag (Susanne Ackum tittar förbi och presenterar!) och återöppnandet av EU-kommissionens utlysning rörande gemensam kommunikationsplattform i maj.
 • Info om utbildningssatsningar för politiker
  De satsningar som varit på gång under året tas upp för diskussion och uppdatering.
 • Inför kommande möte: Samordningsansvar efter Fores
  Vid mötet i maj kommer vi att bestämma hur samordningsansvaret ser ut efter sommaren. Vi förbereder den diskussionen vid mötet i februari.

Även en rad andra aktiviteter som har /ska genomföras är:

SKL:s uppföljning av #SkolDigiPlan
Under hösten har SKL arbetat med att följa upp de förslag som lanserades i samband med överlämnandet av planen för skolans digitalisering. I dagarna släpptes en rapport om läget. Resultaten är kanske inte särskilt upplyftande, men enligt SKL är arbetet inte över, och uppföljningarna kommer fortsätta göras kontinuerligt.

Digital@Idag
Fredagen (22/11, 2019) gick Forum för Omställnings Digital@Idag av stapeln för första gången. En lång rad evenemang kommer att äga rum, listan över dem alla finns här.

Diskussion med den danska koalitionen
Vår danska motsvarighet samordnas av Dansk IT, och jag har fått igång ett samtal med dem om eventuella möjligheter för samarbete och/eller erfarenhetsutbyte under 2020. Därtill har Christina Elgeti Busch, samordnare för den danska koalitionen, kontakt med samordnaren för den kommande finska koalitionen.

EU-kommissionens plattform för Digital Skills and Jobs
Vi missade tyvärr möjligheten att söka pengar från EU-kommissionen för att bygga en hemsida/samlingsplattform för digital kompetens i Sverige detta år. Det uppstod förvirring kring regeringskansliets godkännandeprocess, som var tvungen att ske innan deadline för ansökan. Istället finns ansökan kvar till dess att utlysningen öppnar igen, förmodligen i maj 2020.

Share this

Blog archive