Skip to main content

IKEAs digitala ledarskap

Please note that this Blog post is in Swedish, but the video from IKEA is in eEnglish. Its  about DIGITAL LEADERSHIP AT IKEA
P
lease see below in this blog on other blogposts and articles I have written on the theme of digital leadership.

– Det ledarskap som efterfrågas i en digitaliserad verksamhet som vår bygger på viljan och modet att utforska och diskutera teknikens möjligheter. Men det digitala ledarskapet utgår alltid från människans kreativitet och innovationskraft, och medarbetarna ska stå i centrum för allt som görs och alla beslut som fattas. Affärsnyttan uppstår i skärningspunkten människa och teknik, säger Pernille Hagild, global leadership and competence manager på Ikea.

Kan Ikeas förhållningssätt överföras till skolan?

 

 

– Vi ser redan att skolan anammat ett allt mer digitalt arbetssätt. Men det riktigt spännande händer när lärare och skolledare är öppna med att de inte har alla svar på frågor som rör teknikens möjligheter, här finns ju ett generationsgap, så visar man samtidigt eleverna att de är viktiga och att deras kunskaper och erfarenheter är värdefulla.

Har du fler exempel på hur ni tar vara på medarbetarnas engagemang?

– Vi drivs av övertygelsen att alla medarbetare kan göra skillnad och göra ett bra jobb. Det innebär att var och en är accepterad och kan vara sig själv. Det är grunden för att skapa en miljö där alla vågar komma med sina idéer, vågar delta och bidra tillsammans med sina kollegor. Här är det också viktigt att som chef våga delegera ansvar, och att som medarbetare ta emot och förvalta det förtroendet.

In previous Blog posts, I have also written on the theme of Digital Leadership

09 December 2018 Open Education Leadership 2018, Paris, France

23 February 2018 It is time for the Next Generation Leadership

16 December 2017 It’s time for the next generation of leadership #ALTC BLOG
News & Views from the ALT Community

Articles

Ossiannilsson, E. (2018). Visionary leadership for digital transformation: In a time when learners take ownership of their learning. Asian Journal of Distance Education, 13(1). pp. 128-148.

Ossiannilsson, E. (2018). Visionary leadership for digital transformation: In a time when learners take ownership of their learning. Distance Education in China, 5:22-34+62. DOI:10.13541/j.cnki.chinade.20180514.003

Ossiannilsson, E. (2018). Leadership: In a time when learners take ownership of their own learning. In K. Buyuk, S. Kocdar. & A. Bozkurt, (Eds.). Administrative Leadership in Open and Distance Learning Programs. Hershey: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-5225-2645-2

Menemenci Bahçelerli, N., Saner, T., Altinay, Z., Ossiannilsson, E., Altinay. F. (2017). The Impact of Online Learning Context in Fostering Open Leadership Skills. CSEDU, Porto,

Ossiannilsson, E. (2017). Leadership in global open, online, and distance learning. In J Keengwee (Ed.). Handbook of Research on Transformative Digital Content and Learning Technologies. Hershey: IGI Global.

Ossiannilsson, E. (2017). Leadership: In a Time When Learners Take Ownership of Their Learning. In Administrative Leadership in Open and Distance Learning Programs (1-33). K. Buyuk, S. Kocdar, & A. Bozkurt.  Hershey: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-5225-2645-2.ch001.

 

 

Share this

Blog archive