Skip to main content

The PADAGOGY Wheel V5 now in Swedish

Padagogiska hjulet V 5It is a great pleasure, and honor that I got the opportunity to translate the Padagogy wheel V5.0 by Allan Carrington, to Swedish. Please see links as below.

Translation Dr. Ebba Ossiannilsson

Det är en stor glädje att berätta att det Padagogiska hjulet V 5 nu också är översatt till svenska. Redan har hjulet översatts till mer än 25 olika språk. Hjulet är nu större och med fler valmöjligheter för aktivitetsverb och aktiviteter kategoriserade  enligt Bloom´s kognitiva områdeskategorier. I hjulet finns också mer än 180 utbildningsappar  för båda plattformarna Apple iOS och Android, se länkar nedan.

Översättning Dr. Ebba Ossiannilsson

Direktlänk till det svenska Pedagogiska hjulet, översättning Ebba Ossiannilsson 

https://designingoutcomes.com/swedish-speaking-world-v5-0/

Länk till  hemsidan för det Padagogiska hjulet av Allan Carrington

https://designingoutcomes.com

Apple iOS 

Padagogy Wheel Swedish V5 Apple iOS Poster Screen Resolution

http://www.designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_SWE_V5.0_Apple_iOS_SCREEN.pdf

Shortened URL: bit.ly/AppleSWEV5Screen

Padagogy Wheel Swedish V5 Apple iOS Poster Print Resolution

http://www.designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_SWE_V5.0_Apple_iOS_PRINT.pdf

Shortened URL: bit.ly/AppleSWEV5Print

Android

Padagogy Wheel Swedish V5 Android Poster Screen Resolution

http://www.designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_SWE_V5.0_Android_SCREEN.pdf

Shortened URL: bit.ly/AndroidSWEV5Screen

Padagogy Wheel Swedish V5 Android Poster Print Resolution

http://www.designingoutcomes.com/assets/PadWheelV5/PW_SWE_V5.0_Android_PRINT.pdf

Shortened URL: bit.ly/AndroidSWEV5Print

Share this

Blog archive