Det är dags att sluta prata om skärmtid

Please note this post is in Swedish

Igår den 21 januari 2019 skrev Siri Helle i DN att det är dags att sluta prata om skärmtid. Intressant med tanke på Regeringsförklaringen den 21 januari 2019 om mobilförbud i skolan.

Forskning visar redan väl att 4e industriella revolutionen och ökade digitalisering i samhället förändrar vårt sätt att leva, lära, umgås, arbeta, kommunicera och relatera till varandra
.. det är så redan och kommer att bli än mer.

Helle menar att det är dags att vi nyanserar diskussionen. Visst mobiler och sociala medier kan göra oss stressade, ofokuserade och ytliga. Men det är bara halva sanningen. Forskning visar att det finns massvis av användningsområden som faktiskt stärker våra relationer och får oss att må bättre. 

Dessutom talas det enbart om skärmtid då det gäller den unga generationen och skärmtid för barn och unga diskuteras ofta. Samma diskussion borde också gälla den äldre generationen och deras tv-tittande. Varför ifrågasätter ingen de äldre överviktiga och den tid de tillbringar i tv-soffan frågar sig Helena Olsson? (visserligen från en artikel publicerad  DN Åsikt  1 decmeber 2017, men tänkvärt). Läs mer här

Vad blir konsekvenserna av innebörden i regeringsförklaringen att

"Mobilförbud införs.”

Ska vi förbjuda papper o penna o läroböcker också?

I samma regeringsförklaring står: 
"Vi lever i ett modernt kunskapssamhälle.”

Det framgår också att svensk skola o utbildning ska ligga i framkant och utbildning för alla i hela landet. Det framgår också att skolan ska rusta för att medverka och vara en aktiv global medborgare.

Vad gäller digitalisering ska Sverige vara bäst i världen och vara ett föredöme och inom alla sektorer (är utblidning därmed undantaget), för alla och i hela landet igen
I samma regeringsförklaring framgår också en del om att samhället förändras pga digitalisering o teknologiutveckling (även om inte 4e industriella revolutionen nämndes som term) att digitalisering förändrar mycket i samhället. 

Ska lärare som kanske ändå nyttjar mobilt lärande (vilket UNESCO förespråkar och ger riktlinjer för sina medlemsländer) beläggas med tvång och ev påföljder och att de ev begår tjänstefel. UNESCO håller tom årliga konferenser för världens ledare om mobilt lärande. Förra årets Mobile Learning wee 2018 i Paris samlade över 700 delegater från jordens alla hörn var representereade  och flertalet var regeringsdelegater eller utbildnigsministrar. Jag var där förra året och var ensam från Sverige. Dock inte ovamligt, för den hör typen av konferenser är sällan prioriterade av svenska myndihgeter eller utbildningsorganisationer. JAg aär oftast ensam svensk delegat.

 

Share this

Blog archive

i4quality.se
Ebba Ossiannilsson is an e-learning expert and consultant with a range of research interests in the use of digital technologies for learning, teaching and research.
Follow me

delicious logo bw     https://www.researchgate.net/profile/Ebba_Ossiannilsson     https://www.slideshare.net/EbbaOssiann/

© Ossiannilsson QOOL Consultancy. All rights reserved.
| Design & produktion  webkeeper small