Skip to main content

Mötesplats OER Nationell konferens 25 november 2021

Den 25 november 2021 arrangerade Mötesplats OER en nationell konferens för beslutsfattare inom fre kultur och utbildningssektorn för att uppmärksamma tvåårsdagen den 25 nov 2019 av att UNESCO OER-rekommendation (Open Educational Resources)  för implementering dvs och allas rätt till kvalitativt livslångt lärande, enhälligt  antogs av samtliga medlemsländer, även Sverige. Konferensen samlade drygt ett 40 tal delegater och var synnerligen uppskattad och lärorik för deltagarna, som uttryckte att den här typen av konferenser och mötesplatser behöver anordnas så mycket mer. De gav även uttryck för att det var ena v de bättres och mer interaktiva konferensen de deltagit på online. VI nyttjade bla Menti och Padlet för interaktion och heal konferensen dokumenterades i Padlet. Här kan man läsa mer om konferensen, dess program mm.  Här kan dokumentation från hela konferens återfinnas

Om Mötesplats OER

Mötesplats OER är både ett nätverk och fysiska träffar som drivs av den ideella föreningen Wikimedia Sverige (WMSE).

Vad är OER?

Open educational resources, förkortat OER, är det som på svenska kallas öppna lärresurser. Det handlar om lärmaterial som kan användas fritt av vem som helst av oss, för att planera eller genomföra undervisning. Resurserna ska alltså vara släppta under fri licens, till exempel creative commons.

Här kan man läsa mer om Mötesplats OER

Delta i nätverket!

Vår Facebookgrupp

Med i nätverket är bland annat:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Wikimedia Sverige
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ICDE OER Advocacy Committee och Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning (SVERD)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Stockholms Universitet
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Riksantikvarieämbetet
Pontus Juth, Södertörns högskola
Jörg Pareigis, Karlstads universitet

 

UNESCos medlemsländer var eniga om vikten av kraftsamling relaterat till implementeringsåtgärder på alla plan och för alla intressenter. OER-rekommendationen gäller:

  1. Kapacitetsbyggande
  2. Utveckla stödjande policyer
  3. Effektiv, inkluderande och jämlik tillgång av OER av god kvalitet
  4. Främja skapandet av hållbarhetsmodeller för OER
  5. Främja och underlätta internationellt samarbete

Unescos OER-rekommendation anger dessutom riktlinjer för uppföljning och utvärdering.

OER-rekommendationen bidrar till att nå Unescos hållbarhetsmål, framförallt SDG4 om utbildning för alla. SDG4 innefattar bland annat livslångt lärande, jämställdhet, tillgänglighet, kvalitet, inkludering och rättvisa. Tillgång till kvalitativ utbildning och utbildningsmaterial är en mänsklig rättighet och en demokratifråga. Dessutom bör det som finansieras av skattemedel ska gå tillbaka till medborgarna.

 

 

Share this

Blog archive