Welcome to my Blog

Here, I will discuss topics, and current trends on open, online, flexible and technology enabled/enhanced learning (OOFAT), including Massive Open Online Courses (MOOC), Open Educational resourses (OER), Open Educational Practice (OEP, and Open Educational Culture (OEC). In addition I will discuss current trends and news related to quality, innovation, serendipity, rhizome learning, agility, and leadership.

 • Ebba Ossiannilsson

OE4BW EDUSCOPE2020

The interesting conference OE4BW EDUSCOPE 2020 took place online 29 June -  2 July 2020.

I have myself have been mentor for the SDG7HUB iEnergy Open Library, a very interesting project led by Mojca Drevensek. 

The iEnergy Open Library will integrate many of the existing energy literacy materials produced by the EN-LITE Society and partner organisation to create a digital, smart and open library. It will allow users to find energy-related OER by choosing the energy literacy essential principles, fields of knowledge, energy-related content, and other relevant dimensions the library users are interested in. The Open Library is designed openly so that other energy-related, SDG7-supporting OER developers will be able to join the platform with their resources.

I had several presenations myself, I was doing a keynote 30 June, A presntation for the SDG7HUB 30 June, a Mentor presentation  1 July 2020, and a testimonal for the project.

The presentations were entitled and are all availble at my SlideShare

30 June Open Education, OER and quality related considerations

30 June 2020 OER AND QUALITY AN ECOSYSTEM

1 July 2020 Implementation of OER to reach the SDGs

The leading Slovenian online information portal Montel energetika.NET published an article about our successful yesterday's event.

The English version of the article is freely avilable here:

 • Ebba Ossiannilsson

How Open Educational Resources can Help OGP Initiatives

I was happy and delighted to contribute to this Blogpost for Open Government PartnershipThis post is a portion of the original Creative Commons blog post. Read it here.

Currently we face both a swell of support for open educational resources (OER) and devastating upheaval of our traditional education systems. Resulting from the COVID-19 pandemic, over 1.5 billion youth are out of school, countless teachers and parents are pivoting to online teaching and education systems face immense financial strain. While OER are not a magic cure for the current education crisis, there are opportunities to work with open education efforts to build greater resiliency within our learning ecosystems and also support open government efforts. 

Open educational resources (OER) are teaching, learning, and research materials that are either (a) in the public domain or (b) licensed in a manner that provides everyone with free and perpetual permission to retain, use, change and share the works with others. OER are one facet of open education, or efforts to make education more affordable, accessible and effective–providing unfettered access to learning to as many people as possible. Open education involves open practices, open policies and open educational resources.

Today, we have a stronger need and the established international frameworks to use OER to fuel our education efforts and collective commitments. This pandemic highlights the effects closing access to information and communication has on communities; conversely it demonstrates how essential open practices (free sharing of information, unfettered access to education materials) are to our collective human security. 

Now more than ever, governments recognize the potential of OER–and the opportunity to partner under international frameworks that support open education goals. In November 2019, UNESCO unanimously passed the UNESCO Open Educational Resources (OER) Recommendation to advance the construction of open, inclusive and participatory knowledge societies and established a Dynamic Coalition of government, civil society and private sector experts connected to support the recommendations. The OER Recommendation dovetails with SDG4efforts, emphasizing that open education can support “inclusive and equitable quality education” and “lifelong learning opportunities for all.”

How can you get involved? 

 • Open education networks have provided outreach–offering “how to” webinars, support for emotional wellbeing, and lists of open resources for use. View this wikipedia article section collecting just a few of the resources and responses. 
 • Join the Creative Commons open education listserv or Slack community or discuss opportunities for engagement in open education efforts with This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; or open data and open source efforts with This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This post was written in collaboration with Jan GondolEbba OssiannilssonKarolina Szczepaniak and Spencer Ellis.

Featured Photo by Allison Shelly/The Verbatium Agency for American Education: Images of Teachers and Students in Action, licensed CC BY-NC 4.0

1110 Vermont Ave NW Suite 500 Washington D.C. 20005 www.opengovpartnership.org @opengovpart

 
OGP is excited to launch Open Response + Open Recovery, a new campaign to ensure open gov values are forefront as we move through COVID-19 response and recovery. 
Have a resource, webinar, or article you'd like to promote through the campaign? Drop us an email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or tag OGP on social media.

 • Ebba Ossiannilsson

Vad menas egentligen med öppenhet?

Blogginläggets idé kommer från nätverket Mötesplats OER och är främst författat av Josefine Hellroth Larsson, Ebba Ossiannilsson och Christophe Premat.Blogposten är på svenska (The BLog is in Swedish)

 

Vi i nätverket Mötesplats OER vill se medvetenhet och handling från såväl utbildningsinstitutioner, museer och skolor som från ansvariga myndigheter och regering när det gäller att lyfta vikten av OER och hela öppenhetsrörelsen förespråkad av Unesco. Fritt (gratis) på nätet är en sak, men öppenhet något helt annat när det kommer till mänskliga rättigheter och social rättvisa. Det betyder att människor ges möjlighet att anpassa, dela och använda utbildningsmaterial utifrån sina egna behov och sammanhang.

oer unesco

OER-loggan i oförändrad version, av JonathasmelloCC BY 3.0

Unescos OER-rekommendationer

I höstas (25 november 2019) antogs Unescos rekommendationer för hur medlemsstater globalt och lokalt ska arbeta med implementeringen av OER, av nästan 200 länder. Rekommendationerna går från medvetandegörande till handling, implementering, monitorering och utvärdering. Det är fem områden som prioriteras:

 • Utveckla kunskap och kapacitet hos intressenter för att hitta, återanvända, skapa och dela OER
 • Utveckla stödjande politik
 • Tillgodose inkluderande och rättvis tillgång till OER av hög kvalitet, till alla
 • Utveckla hållbarhetsmodeller för OER
 • Underlätta internationellt samarbete (inom alla de fyra områdena ovan)

När vi frågade Regeringskansliet (den 19 maj 2020) vad de menar med “öppen”, och om det finns några krav gällande öppenhet på de institutioner som kommer få del av dessa medel, fick vi följande svar: 

När det gäller vad regeringen avser med öppen nätbaserad utbildning, så avses det som regleras i  högskoleförordningen (11 kap) och anslutande regelverk. Där framgår bl.a. att:  

– Med öppen nätbaserad utbildning avses utbildning som ges via internet och som är öppen för alla, utan förkunskapskrav.
– Öppen nätbaserad utbildning ska knyta an till och främja den utbildning eller forskning som lärosätet redan har.
– Lärosätena får anord­na prov för deltagarna, sätta betyg och utfärda utbildningsintyg.
– Den öppna nätbaserade utbildningen är avgiftsfri för deltagarna.
– Öppen nätbaserad utbildning ger inte rätt till studiemedel.

När det gäller öppna lärresurser har Sverige inte några rekommendationer för hur lärosätena kan arbeta med öppna lärresurser enligt Unescos definition. Det är dock en intressant fråga att titta vidare på och vi tackar för inspelet.

Sverige var alltså en av ungefär 200 stater som antog OER-rekommendationerna för ett halvår sedan, och i dagsläget har Utbildningsdepartementets tjänstemän ingen plan för hur lärosätena ska arbeta med frågan, utan tackar för inspelet. Eftersom Sverige var med i konsultationen inför att rekommendationerna antogs blir vi lite förvånade över responsen. Vi ser också med glädje fram emot att kunna bistå både Utbildningsdepartementet och Svenska Unescorådet på alla tänkbara sätt inför implementeringen av rekommendationerna inom en snar framtid.

 

Det handlar också om att riksdagen så sent som 2019 fastslog attSverige ska vara ett digitalt framgångsland, där “öppna data” har fått ett särskilt fokus. I förslaget kan vi läsa att Sverige halkat efter vad gäller öppna data, och att landets digitalisering bland annat hämmas för att svenska myndigheter inte prioriterar området. Så verkar onekligen vara fallet när det kommer till OER, som kan räknas in i den breda globala rörelsen för öppenhet. Där finner vi också exempelvis open access, som framförallt handlar om öppenhet kring vetenskapliga publikationer, samt de 10 områdena för öppenhet som antogs 2017 i form av Cape Town Open Education Declaration.

 • Ebba Ossiannilsson

A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis

Yes it is out (6 June 2020), A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisisglobal research due to Covid 19. A large international  research study from 31 countries, led by Researcher and Faculty member at Anadolu UniversityAras Bozkurt. So proud and honred to have been involved together with so many prominent researchers worldwide as Insung Jung,  Junhong Xiao, Ramesh Sharma and so many other academic scholars almost from 30+ countries worldwide. We did it in appr  one month, some 500 emails, Google Drive Document, and WhatsApp. It was carried out by networking, collaboration, committment and trust and in a very good academic athmosphere, and with a professional sharing culture. All countryreports were peer-reviewed. 

 

Abstract:
Uncertain times require prompt reflexes to survive and this study is a collaborative reflex to better understand uncertainty and navigate through it. The Coronavirus (Covid-19) pandemic hit hard and interrupted many dimensions of our lives, particularly education. As a response to interruption of education due to the Covid-19 pandemic, this study is a collaborative reaction that narrates the overall view, reflections from the K12 and higher educational landscape, lessons learned and suggestions from a total of 31 countries across the world with a representation of 62.7% of the whole world population. In addition to the value of each case by country, the synthesis of this research suggests that the current practices can be defined as emergency remote education and this practice is different from planned practices such as distance education, online learning or other derivations. Above all, this study pointsout how social injustice, inequity and the digital divide have been exacerbated during the pandemic and need unique and targeted measures if they are to be addressed. While there are support communities and mechanisms, parents are overburdened between regular daily/professional duties and emerging educational roles, and all parties are experiencing trauma, psychological pressure and anxiety to various degrees, which necessitates a pedagogy of care, affection and empathy. In terms of educational
processes, the interruption of education signifies the importance of openness in education and highlights issues that should be taken into consideration such as using alternative assessment and evaluation methods as well as concerns about surveillance, ethics, and data privacy resulting from nearly exclusive dependency on online solutions.
 
Keywords: emergency remote education, distance education, online learning, Coronavirus Pandemic, Covid-19

Suggested citation:
Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., Lambert, S. R., Al-Freih, M., Pete, J., Olcott, Jr., D. Rodes, V., Aranciaga, I., Bali, M., Alvarez, Jr., A. V., Roberts, J., Pazurek, A., Raffaghelli, J. E., Panagiotou, N., de Coëtlogon, P., Shahadu, S., Brown, M., Asino, T. I. Tumwesige, J., Ramírez Reyes, T., Barrios Ipenza, E., Ossiannilsson, E., Bond, M., Belhamel, K., Irvine, V., Sharma, R. C., Adam, T., Janssen, B., Sklyarova, T., Olcott, N. Ambrosino, A., Lazou, C., Mocquet, B., Mano, M., & Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126. https://doi.org/10.5281/zenodo.3878572
 
 
 
 
 • Ebba Ossiannilsson

Leaders & Legends of Online Learning_Ossiannilsson

I am very delighted, homored and proud to be included in the Podcast serie by Mark Nichols. He published the 21nd May 2020 an interview with Ebba Ossiannilsson as one of our Leaders & Legends of Online Learning. Thanks for your fantastic contributions to international practice, Ebba! Read more here

No alt text provided for this image

Professor Ebba Ossiannilsson’s work picks up on national and international agendas associated with online and distance education. Her work on quality, benchmarking in open online learning and OER is particularly noteworthy, as is her untiring work across multiple professional associations.

 

 

i4quality.se
Ebba Ossiannilsson is an e-learning expert and consultant with a range of research interests in the use of digital technologies for learning, teaching and research.
Follow me

delicious logo bw     https://www.researchgate.net/profile/Ebba_Ossiannilsson     https://www.slideshare.net/EbbaOssiann/

design & produktion: SL Development - responsiva webbplatser som fungerar på allt från datorer till smarta mobiltelefoner